Activiteitenbegeleider

papaver2

In 2009 kwam ik min of meer bij toeval in aanraking met het gegeven activiteitenbegeleiding. Ik heb in opdracht van Koninklijke Kentalis activiteiten in het groen ontwikkeld en begeleid voor dove mensen met een verstandelijke beperking. In mijn begeleidingsstijl staat aandacht, rust en duidelijkheid centraal. Mijn uitgangspunt is dat ik iedereen serieus neem en met respect bejegen. Ik heb ervaren dat ik objectief kan observeren en luisteren naar mensen en dat ik het echt leuk vind om activiteiten te ontwikkelen en te begeleiden op een manier die aansluit bij de uiteenlopende behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking.

Op dit moment begeleid ik kinderen in ‘Het Bewaarde Land’, een natuurbelevingsproject dat kinderen¬† (groep 5 en 6) in contact brengt met de wonderen van de natuur.

hetbewaardeland.nl

theme by teslathemes